Wednesday, July 15, 2009

కాలేజిలో కటింగ్ - ఉద్యోగపర్వం ప్రధమాశ్వాసం

కాలేజిలో కటింగ్ (ఉద్యోగపర్వం - ప్రధమాశ్వాసం )
అది జూలై 14 2009, నేను కాంఫరెన్స్ కాల్ లో కౌలాలంపూర్(మలేశియా దేశంలో ముఖ్యపట్టణం) లోని కొత్త టీంకి కే టి ఇస్తుండగా ఫ్రెండ్ దగ్గరినుండీ మొబైల్ కాల్ వచ్హింది, ఎమి చేయాలో తెలియక కంగారులో కట్ చేసేసా. అర్దంకాని మలై స్లాంగ్ తో ఆ కొత్తటీం వాళ్ళు అడిగే అమాయకపు అర్దరహిత ప్రశ్నలకి సూటిగా పదునయిన అర్దసహిత సమదానాలు ఆపకుండా అరగంటకి పైగానే చెప్పేసరికి నాకు కాస్త తలపైన కొమ్ములు మొలిచినంత భారంగా అనిపించింది. కట్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ తో టెర్రస్ లో కాఫీ తాగుతున్న నాకు అంతకుముందు మా ఫ్రెండ్ కాల్ చేసిన సంగతి జ్ఞాపకం వచ్హింది. వెంటనే కాల్ చెస్తే ఏరా? ఇందాక బిజీ నా కట్ చెసావ్ అన్నాడు. ఎమి చెప్పాలో తోచక అలా అలోచిస్తున్న నాకు ఎమీ జాబ్ సేర్చో గాని బాబాయ్ వాసిపోతుంది అన్నాడు. ఎరా ?? అని ఎదో ఆలొచిస్తూ అడిగా !! ఎముంది రా మొన్న IBM లో ఇంటర్వ్యూ అంటే కొత్త చొక్కాయి కొనుక్కుని కంగారుగా వెల్లాను రా; తీరా అక్కడ నాలా కొత్తచొక్కాయి కొనుకున్న ఫేక్ ఫేసులు "రెస్యూం వేస్తే రాలనంత మంది ఉన్నారు" అన్నాడు. వాడి మాటల్లో ఎదో తెలియని భయం, ఆందోళన ఇంకా విసుగు నాకూ ప్రస్పుటం గా అర్దం అయ్యింది. వెంటనే ఇప్పుడు ధైర్యం చెప్పకపోతే మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్ళడేమో అన్న భయంతో నేను ఎదో ధైర్యం చెప్ప సాగాను; నీకే రా కంఫర్టబిల్ కా కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని ఎన్నయినా చెపుతావ్ మాకు ఇక్కడ మడతడిపోతుంది అన్నాడు. ఇంక ఆపుకోలేని నా ఆవేదనంతా ఒక్కసారి గతంగా గిర్రున తిరిగింది; ఆ ఆలోచనలు ఆందోళనగా నన్ను అక్కడినుండీ ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళాయి... ఆ అలోచనా తరంగాలే ఇక్కడ టపా గా మీ ముందు ఉంచుతున్నా.

మార్చి 2005: కొత్తగా ముస్తాబయిన మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజి క్యాంపస్ కి కొత్త జీన్స్ వేసుకుని ఆఖరి సెమిస్టర్ అన్న ఆనందంతో అడుగు పెట్టాము. సెమిస్టరు హాలిడేస్ లో చూసిన హాలివుడ్ సినిమాల గురించి సిల్లీగా సమీక్షిస్తున్న మాకు మా గ్రహంగాడు (ఒక ఫ్రెండ్ ముద్దు పేరు) అర్దం పర్దం లేకుండా "రెజ్యుం చేసానురా నేను అన్నాడు". రెస్యూం చూసావా ?? చేసావా మామా ?? ఎవరి సినిమా మామా అది యాక్షన్ సినిమాన లేక మసాలా సినిమా నా అని అమాయకం అడిగాడొకడు. అక్కడ మొదలయిన ఆ ప్రశ్న మాలో చాలా మందికి ఒక ఆఫర్ లెటర్ చేతికి వచ్హేవరకూ వెంటాడుతూనే ఉంది. ఇది ఇలా ఉండగానే ఆ సెమిస్టర్ సిలబస్సే తెలియని మాకు; "సత్యం క్యాంపస్ సెలక్షన్లు " అని మా ఊగుడు ప్రిన్సిపాల్ నోటీస్ పంపిచాడు. మాదే మొదటి బ్యాచ్ కావటంతో మా లాంటి కాలీజి వాల్లంతా వైజాగ్ రావల్సిందిగా, అసక్తి కలవారు EDP సార్ కి పేర్లు నమోదు చెయించుకోవలిసిందిగా అందులో ఉంది. అప్పుడే మూడు నెలలు వైజాగ్లో ఉండి పోర్టులో ప్రాజెక్ట్ చేసివచ్హిన నాకు, వైజాగు పై మోజు తీర్చేందుకే వచ్హిన సదావకాసంగా భావించి స్నేహితులంతా కలిసి ఒక మంచి ట్రిప్పులా అయినా ఎంజాయ్ చెయాలని తలంచి వెల్లటానికి తయారయ్యాం.

అసలు సెలక్షన్ ప్రొసెస్ పైన ఎటువంటి అవగాహనా లేని నేను ఎదో ఒక సింపుల్ ఎక్సాంలాగా ఫీల్ అయ్యి ఎక్సాం రాసెసి ఫ్రెండ్స్ నంతా తీసుకుని బీచ్ కి బయలుదేరి ఆడుకుంటున్న నాకు నా స్నేహితుడు ఒకడు నేను ఉదయం రాసిన పరీక్షలో క్వాలిఫైనట్టు నాకు వెంటనే రెండో రౌండ్ పరీక్ష ఉన్నట్టూ హుటాహుటీనా రమ్మన్ని నా మొబయిల్ కి కాల్ చేసాడు. ఇంకేముంది తడిసినబట్టలతో తింటున్న మొక్కజొన్న కండి అక్కడే పడేసి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మావయ్య దగ్గరనుండీ తెచ్హిన్న కొత్త డిస్క్ బ్రేక్ పల్సర్ మీద పైడా కాలేజి ప్రాంగణానికి కాస్త ఆలస్యంగానే చేరుకున్నా.ఇంక చెప్పటానికి ఎముంది మనిషి ఒక దగ్గర మసు ఒక దగ్గర ఉన్న నేను ఆ పరీక్ష డింకీ కొట్టాను. దాని గురించీ చీమ అంత అయినా చింత లేకుండా వైజాగ్ బీచ్ మదురానుబూతులతో కాలేజి కి చేరుకున్నాం.

సత్యం దెబ్బ నొప్పి తెలియకపోవటంతో వెంటనే వరంగల్లు వెల్లి రాసిన ఇంఫోటెక్ ఎక్సాం కూడా కేవలం ఒక యాత్ర లాగానే మిగిలింది. అక్కడ జరిగిన ఆన్ లైన్ ఎక్సాం లో అవకతవకలు కేవలం ఆ కాలేజి వాల్లకి మాత్రమే ఉద్యోగం తెచ్హి పెట్టగలిగాయి.మాకు ఓరుగల్లు కోట మాత్రం "వర్షం సినిమాలో మెల్లగా తరగని .." అంత అందమయిన అనుభూతుల్ని మిగిల్చింది. ఆ పై అఖరి సంవత్సరం ప్రాజెక్టులు, ఫెయిర్వెల్ పార్టీలు, పరీక్షలతో చాల హాడావిడి గా కాలేజీ రోజులు ముగిసిపొయాయి. బాగా తెలిసిన బాధ (స్నేహితులంతా విడిపోతున్నామని) ఒక పక్కా, ఎదో తెలియని ఆనందం (ఈ చదువుల భారం ఇక దిగిపొయంది అని) మరో పక్కనా ఉంటే అసలు ముందు భవిష్యత్తు ఎమిటో అగమ్యంగా ముందుకి నడిచాను.

మొత్తానికి తెలిసీ తెలియని నా ఉద్యోగపర్వం ఇలా కాలీజీలో కధం తొక్కింది. ఉద్యోగపర్వం లోని ప్రధమాశ్వాసం - "కాలేజిలో కటింగ్" అనే అంకం సమాప్తం, ఉద్యోగపర్వం లోని ద్వితియాశ్వాసం - "హైదరాబాద్ లో హంటింగ్" అనే తదుపరి అంకంతో త్వరలోనే దర్శనమిస్తాను.
P.S :
అన్నట్టు ఉద్యోగపర్వంలో ప్రధమాశ్వాసం అన్నానని ఇదేదో "మహా భారతం" లో "ఉద్యోగపర్వంలో" "ప్రధమాశ్వాసం" అని అనుకొకండి ...ఇది కేవలం నా "భారతంలోనిది" మాత్రమే సుమా !

ఉద్యోగపర్వం
సిలికాన్ సిటీ లో సెర్చింగ్ (ఉద్యోగపర్వం - త్రుతియాశ్వాసం )
అమాయకంగా అమెరికాయానం..
.(ఉద్యోగపర్వం - చతుర్దాశ్వాసం )
మాంద్యం దెబ్బ - మరో జాబ్ దొరికిందబ్బా !! (ఉద్యోగపర్వం - పంచమశ్వాసం) * Coming soon *

14 comments:

Dimu said...

Good
By reading your job search I am remembering my job search Days
But noticed few spelling mistakes
Waiting for next version, Please make it ASAP.

Krishna said...

దివాకర్ కృతజ్ఞతలు, అవును ఇంచుమించు గా మనందరి జాబ్ సేర్చ్ ఇలానే ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నా !! తెలుగులో అచ్హుతప్పులు నాకు తప్పవు !! ప్లీజ్ భరించు :) అతిత్వరలోనే మిగిలనవి కూడా రాయాలనే నా కోరిక కూడా !

Unknown said...

chala bavunidi babu ....naku kuda offcampus anubhutulu gurtu kochayi

Krishna said...

థాంక్స్ దీపిక ! నిజంగా ఆఫ్ కాంపస్ కబుర్లు బలే గుర్తొస్తాయి అప్పుడప్పుడు అందుకే ఇలా రాసుకున్నా తర్వాత చదువుకుంటే బాగుంటుంది కదా !

Anonymous said...

GOOD ANNA ....... MAA GURUNCHI ANTE MEE JUNIORS GURUNCHI KASTA RAYI ANNAAAAAAAAA

Krishna said...

Hey ashok meekenti raa... perfect jrs for us ra...we like u guys all the time.But sure will try to write more abt more memories in some other post ra.

రాధిక said...

:)

Teja said...

superb ... :)

it's touching some where in my heart,

interview days, interview days...


jill jill jiga..... cheers :)

Krishna said...

Teja!! I want it to tremble you actually.Thanks for ur comments.

raji said...

nee experiences tho andariki paatha rojulu gurtu chestunnavu...
going back to collage days...
chaala bagundi :)

Madhu Mohan Gude said...

chadive vallaki manchi telugu, anandam, husharu tho paatu aayushu kuda peruguthundi...
keep going ra...

Krishna said...

Thanks madhu

venkatesh said...

superb krishna...aa hyderabad mairivanam gurinchi cheptunte malli aa rojulu gurtostunayi.

Krishna said...

U r write venkatesh maitreyavanam ..adi nijam gaa mitrula vanam

Post a Comment

వీలయితే నాల్గు పోస్టులు ...కుదురితే ఒక కామెంటూ ...